Toiminta

 

Vertaistukiviikonloput ja tapahtumat

Suomen nuoret lesket ry  järjestää vuosittain useita leskien vertaistukiviikonloppuja ja tapahtumia. Vertaistukiviikonlopuissa käsitellään leskeyteen, suruun, selviytymiskeinoihin ja voimavaroihin liittyviä teemoja. Yksi vertaistukiviikonlopuista on kohdennettu leskiperheille. Leskiperheiden vertaistukiviikonlopussa lapsille ja nuorille on omat vertaisryhmänsä. Vuosittain järjestetään myös Nuorten leskien valtakunnallinen tapaaminen ja useita Hyvinvointipäiviä. Tarkempaa tietoa vertaistukiviikonlopuista ja muista tapahtumista löytyy Toimintakalenterista ja Ajankohtaista-sivulta.

 

Vertaistukiryhmät

Suomen nuoret lesket ry:llä on vertaistukiryhmätoimintaa useilla paikkakunnilla. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vertaistukeen ja luottamuksellisuuteen. Ryhmien ohjaajat ovat itsekin aiemmin leskeytyneitä. Ryhmissä leskillä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja ajatuksia leskeyteen ja suruun liittyen. Ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa. Joillakin paikkakunnilla on ryhmien ajaksi järjestetty lastenhoito. Suomen nuoret lesket ry tukee ryhmien toimintaa järjestämällä koulutusta ja tukea ryhmänohjaajille. Lisäksi yhdistys auttaa uusien ryhmien käynnistämisessä niille paikkakunnille, joissa toimintaa ei vielä ole.

 

Verkkoyhteisö

Suomen nuoret lesket ry ylläpitää nuoretlesket.fi-verkkoyhteisöä, joka on vain leskille suunnattu suljettu sivusto. Verkkoyhteisössä leskillä on mahdollisuus lukea ja kommentoida toisten leskien tarinoita ja ajatuksia sekä kirjoittaa omia. Sivuille pääsy vaatii rekisteröitymisen.

 

Vertaistukipuhelin

Vertaistukipuhelin on yksi yhdistyksen vertaistukimuoto. Sen tarkoituksena on tarjota leskille mahdollisuus keskustella puhelimessa rauhassa erilaisista leskeyteen liittyvistä asioista.

Vertaistukipuhelin toimii ajanvarauksella ja Suomen nuoret lesket ry:n työntekijä soittaa ensimmäisen puhelun. Yhdistyksellä on vapaaehtoisia puhelintukihenkilöitä, jotka voivat tarjota leskeytyneille puhelintukea myös pidempikestoisesti.

Yhdistyksen toimistolle voit olla yhteydessä myös, kun haluat neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoitamisessa tai tuen hakemisessa. Perustietoa lakisääteisistä velvoitteista ja tarjolla olevasta tuesta esim. eläkkeistä ja lasten edunvalvonnasta voit kysellä sähköpostitse tai soittamalla yhdistyksen toiminnanjohtajalle (Sirpa Mynttinen: sirpa.mynttinen@nuoret lesket.fi tai puh: 044 300 6477)

 

Lakineuvonta

Lakimies Antti Partanen tarjoaa yhdistyksen jäsenille puhelimitse ilmaista lakineuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa kerran kuukaudessa. Ilmainen neuvontapuhelu on tarkoitettu sellaisten yleisluontoisten asioiden ja kysymysten selvittämiseen, joihin lakimies voi vastata puhelimitse ilman asiakirjoihin tutustumista.

Jos haluat käyttää tätä palvelua, toimi seuraavasti:
Laita sähköpostiviestiä yhdistykselle: miia.iivonen@nuoretlesket.fi ja kerro lyhyesti mitä aihetta kysymyksesi koskee. Miia välittää puhelinnumerosi ja puhelun aiheen Antti Partaselle, joka soittaa sinulle sovittuna päivänä klo 18-20 välillä. (Puhelinnumero ei ole käytössä muuna ajankohtana.)

 

Vaikuttamis -ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille lesken/leskiperheen asemaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia epäkohtia ja toimia niiden poistamiseksi.

Keskeiset vaikuttamistoiminnan osa-alueet ovat:

1. Kaikilla leskillä tulee olla oikeus leskeneläkkeeseen. Perhe-eläkelaissa olevat lesken ikään ja avioliiton kestoon liittyvät rajoitukset on poistettava.

2. 18-vuotiaalle nuorelle oikeus opiskelijaeläkkeeseen toisen asteen opintojen loppuun

3. Kelan lapseneläkkeen alarajaa on korotettava

4. Leskeneläkkeen epäoikeudenmukaisen vaikutuksen poistaminen opintotukea ja aikuiskoulutustukea haettaessa

5. Holhoustoimilain muuttaminen ja maistraattien toiminnan yhdenmukaistaminen vähemmän leskiperheitä kuormittavaksi

6. Leskiperheille mahdollisuus kotipalveluun asuinpaikkakunnasta riippumatta

 

Suomen nuoret lesket ry on mukana Monimuotoiset perheet verkostossa, jolla on yhteinen vaikuttamistoiminnan hanke: Kaikkien perheiden Suomi

Surujärjestöillä on Surevan kohtaaminen hanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Hanke kouluttaa kokemusasiantuntijoita, joita voi hankkeen kautta pyytää vierailulle työyhteisöön tai oppilaitoksiin.

Myös Suomen nuoret lesket ry kouluttaa mahdollisuuksien mukaan leskeyteen ja suruun liittyvistä teemoista.

 

Surukonferenssi

Suomen nuoret lesket ry on vuosittain mukana järjestämässä Surukonferenssia.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta haluttiin myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *