Toiminta

Suomen nuoret lesket ry järjestää erilaista vertaistukitoimintaa työikäisille leskille ja leskiperheille. Lisäksi yhdistys antaa neuvontaa ja ohjausta leskeytymiseen liittyvissä asioissa ja pyrkii vaikuttamaan leskien oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin.

 

Vertaistukiviikonloput

Suomen nuoret lesket ry  järjestää vuosittain useita leskien vertaistukiviikonloppuja ja tapahtumia. Vertaistukiviikonlopuissa käsitellään leskeyteen, suruun, selviytymiskeinoihin ja voimavaroihin liittyviä teemoja. Yksi vertaistukiviikonlopuista on kohdennettu leskiperheille. Leskiperheiden vertaistukiviikonlopussa lapsille ja nuorille on omat vertaisryhmänsä. Suomen nuoret lesket ry toimii myös yhteistyökumppanina ja tiedottaa muiden tahojen leskille ja heidän lapsilleen järjestämästä toiminnasta. Tarkempaa tietoa vertaistukiviikonlopuista ja muusta ajankohtaisista tapahtumista löytyy Toimintakalenterista.

Haku ja ilmoittautuminen yhdistyksen omiin tapahtumiin tapahtuu Ajankohtaista-sivulla olevien sähköisten hakulomakkeiden kautta.

 

Vertaistukiryhmät

Suomen nuoret lesket ry:llä on vertaistukiryhmätoimintaa useilla paikkakunnilla. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vertaistukeen ja luottamuksellisuuteen. Ryhmien ohjaajat ovat itsekin aiemmin leskeytyneitä. Ryhmissä leskillä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja ajatuksia leskeyteen ja suruun liittyen. Ryhmät kokoontuvat paikallisesti noin kerran kuussa ja järjestävät myös erilaista virkistystoimintaa. Joillakin paikkakunnilla on ryhmien ajaksi järjestetty lastenhoito. Suomen nuoret lesket ry tukee ryhmien toimintaa järjestämällä koulutusta ja tukea ryhmänohjaajille. Lisäksi yhdistys auttaa uusien ryhmien käynnistämisessä niille paikkakunnille, joissa toimintaa ei vielä ole.

 

Verkkoyhteisö

Suomen nuoret lesket ry ylläpitää nuoretlesket.fi-verkkoyhteisöä, joka on vain leskille suunnattu suljettu sivusto. Verkkoyhteisössä leskillä on mahdollisuus lukea ja kommentoida toisten leskien tarinoita ja ajatuksia sekä kirjoittaa omia. Sivuille pääsy vaatii rekisteröitymisen.

 

Vertaistukipuhelin

Vertaistukipuhelin on yksi yhdistyksen vertaistukimuoto. Sen tarkoituksena on tarjota leskille mahdollisuus keskustella puhelimessa rauhassa erilaisista leskeyteen liittyvistä asioista. Vertaistukipuhelin toimii ajanvarauksella siten, että tekstiviestillä ehdotetaan toivottua soittoaikaa yhdistyksen järjestösihteerin puhelinnumeroon noin viikkoa ennen puhelua. (Kannattaa ehdottaa myös toista vaihtoehtoista soittoaikaa.) Soittoaika vahvistetaan tekstiviestillä ja Suomen nuoret lesket ry:n työntekijä soittaa puhelun sovittuna aikana. Soittoaikaa voi toivoa maanantaista torstaihin klo 8-18 välillä ja aikaa puhelulle on varattu noin tunti. Ehdotus soittoajasta lähetetään numeroon: 044 056 5542.

Yhdistyksen toimistolle voi olla yhteydessä myös, kun haluaa neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoitamisessa tai tuen hakemisessa.

 

Lakineuvonta

Lakimies Antti Partanen tarjoaa yhdistyksen jäsenille puhelimitse ilmaista lakineuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa kerran kuukaudessa. Ilmainen neuvontapuhelu on tarkoitettu sellaisten yleisluontoisten asioiden ja kysymysten selvittämiseen, joihin lakimies voi vastata puhelimitse ilman asiakirjoihin tutustumista.

Jos haluat käyttää tätä palvelua, toimi seuraavasti:
Laita sähköpostiviestiä yhdistykselle: miia.iivonen@nuoretlesket.fi ja kerro lyhyesti mitä aihetta kysymyksesi koskee. Miia välittää puhelinnumerosi ja puhelun aiheen Antti Partaselle, joka soittaa sinulle sovittuna päivänä klo 18-20 välillä. (Puhelinnumero ei ole käytössä muuna ajankohtana.)

 

Vaikuttamis -ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille lesken/leskiperheen asemaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia epäkohtia ja toimia niiden poistamiseksi.

Keskeiset vaikuttamistoiminnan osa-alueet ovat:

1. Kaikilla leskillä tulee olla oikeus leskeneläkkeeseen. Perhe-eläkelaissa olevat lesken ikään ja avioliiton kestoon liittyvät rajoitukset on poistettava.

2. 18-vuotiaalle nuorelle oikeus opiskelijaeläkkeeseen toisen asteen opintojen loppuun

3. Kelan lapseneläkkeen alarajaa on korotettava

4. Leskeneläkkeen epäoikeudenmukaisen vaikutuksen poistaminen opintotukea ja aikuiskoulutustukea haettaessa

5. Holhoustoimilain muuttaminen ja maistraattien toiminnan yhdenmukaistaminen vähemmän leskiperheitä kuormittavaksi

6. Leskiperheille mahdollisuus kotipalveluun asuinpaikkakunnasta riippumatta

Suomen nuoret lesket ry on mukana Monimuotoiset perheet verkostossa, jolla on yhteinen vaikuttamistoiminnan hanke: Kaikkien perheiden Suomi

 

Surukonferenssi

Suomen nuoret lesket ry on vuosittain mukana järjestämässä Surukonferenssia.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta haluttiin myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *