Tietoa yhdistyksestä

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2009. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa.

Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

Toiminta-ajatus: Vertaistuesta voimaa surun keskellä.”

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Arvot:

  • tasa-arvoisuus
  • sitoutumattomuus
  • vertaisuus
  • vapaaehtoisuus
  • luottamuksellisuus

Suomen nuoret lesket ry on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Toimintamuodot:

Ajankohtaista toimintaa

Toimintakalenteri

Facebook

 

Yhteistyöhankkeet:

Kaikkien perheiden Suomi

Surevan kohtaaminen

Surukonferenssi

 

Esitteitä:

Suomen nuoret lesket ry:n tulostettava esite

Suomen nuoret lesket ry:n esite

Surujärjestöjen yhteinen esite

 

Yhdistyksen toiminnan linjaukset, toimintasuunnitelma ja toimintakertomukset:

Suomen nuoret lesket ry – Toiminnan linjaukset 2018-2022

Suomen nuoret lesket ry / Toimintasuunnitelma 2018

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2017

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2016

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2015

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2014

 

Tietosuoja-asiat

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri

Rekisteriseloste sähköinen ilmoittautuminen

Rekisteriseloste uutiskirje