Tietoa yhdistyksestä

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2009. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa.

Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

Toiminta-ajatus: Vertaistuesta voimaa surun keskellä.”

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Arvot:

  • tasa-arvoisuus
  • sitoutumattomuus
  • vertaisuus
  • vapaaehtoisuus
  • luottamuksellisuus

Suomen nuoret lesket ry on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Toimintamuodot:

Esitteitä:

Suomen nuoret lesket ry:n tulostettava esite

Suomen nuoret lesket ry:n esite

Surujärjestöjen yhteinen esite

 

Ajankohtaista toimintaa

Vertaistukea verkossa: Verkkoyhteisö nuorena leskeytyneille

Löydät meidät myös Facebookista

Suomen nuoret lesket ry on mukana Monimuotoiset perheet verkostossa ja Kaikkien perheiden Suomi – hankkeessa www.monimuotoisetperheet.fi

Suomen nuoret lesket ry on mukana järjestämässä Surukonferenssia.

 

Suomen nuoret lesket ry – Toiminnan linjaukset 2018-2022

 

Toimintasuunnitelma ja toimintakertomukset:

 

Suomen nuoret lesket ry / Toimintasuunnitelma 2018

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2017

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2016

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2015

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2014

 

Rekisteriselosteet

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Sähköisen ilmoittautumislomakkeen rekisteriseloste